Przewodnik Po Roszczeniach z Tytułu Zaniedbania Medycznego

Aby pobrać kopię przewodnika „Zaniedbania medyczne: Przewodnik jak
złożyć odszkodowanie ”, kliknij przycisk poniżej:

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 0207 880 4378, email admin@devonshiresclaims.co.uk lub uzupełnij nasz  online form.

Roszczenia z Tytułu Zaniedbań Medycznych

Roszczenia z tytułu zaniedbań medycznych wymagają starannego
dochodzenia. Twój ekspert ds. roszczeń Devonshires Claims zapozna się
ze szczegółami Twojej sprawy, aby ustalić, czy doszło do zaniedbania, jaki
wpływ wywarło na Ciebie zaniedbanie i jakie straty spowodowało.
Informacje te pomogą ustalić kwotę odszkodowania, które może Ci
przysługiwać.


Twój prawnik będzie wymagał materiału dowodowego w postaci:

1) Oświadczenie świadka, w którym opowiesz własnymi słowami, co się
wydarzyło.

2) Kopie dokumentacji medycznej uzyskanej od zaangażowanych lekarzy,
placówek medycznych i szpitali.

3) Raport niezależnego biegłego lekarza z informacją, czy uważa on, że
opieka medyczna, którą otrzymałeś jest poniżej obowiązujących
standardów. Może być potrzebny więcej niż jeden raport, a ta część
procesu odszkodowawczego może być czasochłonna.

Twój prawnik ds. zaniedbań medycznych:

  • Dokładnie określi charakter i zakres uszczerbku na zdrowiu, którego doznałeś w wyniku rzekomego zaniedbania w leczeniu, podczas operacji lub opieki.
  • Oszacuje odpowiednią kwotę odszkodowania, do którego masz prawo.
  • Skonsultuje się z naszą bazą ekspertów medycznych, aby upewnić się, że Twoja sprawa o odszkodowanie za zaniedbanie medyczne została przedstawiona tak dokładnie, jak to możliwe, aby zapewnić wysokie szanse na wygraną.
  • Wynegocjuje ugodę, jeśli to możliwe.
  • W razie potrzeby przygotuje sprawę do sądu.

Proces dochodzenia roszczeń z tytułu zaniedbań
medycznych: Kluczowe etapy

The Medical Negligence Claims Process

Aby uzyskać więcej informacji, zadzwoń pod numer 0207 880 4378, email admin@devonshiresclaims.co.uk lub uzupełnij nasz  online form.